GIỚI THIỆU ĐẶC QUYỀN VIP.

26-05-2020

Các Huấn Luyện Viên thân mến!

Trong Thần Thú Đại Chiến, khi trở thành VIP thì các HLV sẽ có được lợi thế hơn người trong hành trình tìm kiếm Pokémon và trở thành nhà huấn luyện tài ba. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp HLV dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

 

Mở VIP

Tại giao diện màn hình chính của trò chơi, HLV bấm vào biểu tượng VIP dưới avatar để mở giao diện Đặc Quyền VIP

https://thanthu.vn/public/static/uploads/vip.jpg

Giao diện đặc quyền VIP

Bảng quy đổi

 

Cấp VIP

Số KC cần nạp

Gói ưu đãi VIP

1

60

Mảnh Alola Ninetales x50
Thuốc thể lực nhỏ x100
Kẹo EXP (Vừa) x50
Vàng x200k

2

300

Chìa rương thức tỉnh x3
Vé khiêu chiến đấu trường x5
Kẹo EXP (Vừa) x50
Vàng x200k

3

600

Đá thức tỉnh x2
Kẹo EXP (Lớn) x30
Vàng x200k

4

1000

Sổ tay Kalos x1
Kẹo EXP (Lớn) 30
Vàng x200k

5

2000

Mảnh Alola Ninetales x50
Hộp cơm hào hoa x20
Kẹo EXP (Lớn) x30
Vàng x200k

6

3000

Huy hiệu Alola x1
Kẹo EXP (Lớn) x30
Vàng x200k

7

5000

Mảnh Alola Ninetales x100
Đuôi tuyết x1
Kẹo EXP (Lớn) x30
Vàng x200k

8

7000

Sổ tay Alola x1
Mảnh Alola Ninetales x150
Kẹo EXP (Cao) x20
Vàng 300k

9

10000

Mảnh Entei x100
Hộp cơm hào hoa x20
Vàng x300k

10

15000

Huy hiệu Alola x1
Kẹo EXP (Lớn) x30
Vàng x500k

11

20000

Mảnh Entei x120
Sổ Tay Kanto x1
Hộp cơm hào hoa x40
Vàng x800k

12

30000

Lửa bất diện x1
Mảnh vạn năng x15
Hộp cơm hào hoa x60
Vàng x1000k

13

60000

Volcanion x1
Hộp cơm hào hoa x100
Vàng x1500k
Đá thức tỉnh x10

14

120000

Mảnh Vocanion x80
Huy hiệu Kalos x1
Đá thức tỉnh x10
Hộp cơm hào hoa x100
Vàng x2000k

15

200000

Mảnh Volcanion x150
Hộp cơm hào hoa x300
Vàng x3000k
Chìa thức tỉnh x10

16

300000

Thời trang Mega S (3 chọn 1)
Thủy tinh Z-Nước x100
Nguyên chất Z x1000
Keystone x80
Hộp cơm hào hoa x300
Gạch vàng (Siêu) x500

17

500000

Thẻ cưỡi SS (2 chọn 1) x1
Ngọc lục Rayquaza x1000
Keystone x1000
Hộp cơm hào hoa x300
Gạch vàng x800

18

800000

Gen phát sáng Mega Rayquaza x1
Thủy tinh Z-Rồng x200
Nguyên chất Z x5000
Hộp cơm hào hoa x300
Gạch vàng siêu x1000

Ngoài ra, ngoài việc tăng cấp VIP bằng cách nạp tiền, các HLV làm nhiệm vụ ngày cũng sẽ nhận thủy tinh sôi nổi để luyện hóa EXP VIP, tăng cấp VIP nhé.
 

https://thanthu.vn/public/static/uploads/thuy-tinh.jpg

Đặc quyền VIP

 

https://thanthu.vn/public/static/uploads/dac-quyen-vip.jpg

 

 

 

Misty thân chào!